Cán bộ giáo viên trường mầm non Trà Giang hưởng ứng ngày hiến máu nhân đạo