Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 hướng dẫn chấm điểm cơ quan đơn vị văn hóa 07/12/2020
2 công văn 86 30/10/2020
3 sáng kiến mầm non 30/10/2020
4 văn bản 30/10/2020
5 công văn ủng hộ miền trung 30/10/2020
6 tài liệu tuyên truyền 30/10/2020
7 quy chế 30/10/2020
8 Văn bản chỉ đạo của phòng GD 20/04/2020
9 lịch học trực tuyến 20/04/2020
10 Câu hỏi phòng chống covid 19 03/04/2020
11 quyết định 953 03/04/2020
12 Sáng kiến kinh nghiệm 18/03/2020