Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Văn bản chỉ đạo của phòng GD 20/04/2020
2 lịch học trực tuyến 20/04/2020
3 Câu hỏi phòng chống covid 19 03/04/2020
4 quyết định 953 03/04/2020
5 Sáng kiến kinh nghiệm 18/03/2020
6 Chỉ thị 138 18/03/2020
7 Sáng kiến kinh nghiệm 18/03/2020
8 Kế hoạch phát triển 18/03/2020
9 Hình ảnh trải nghiệm của trẻ 09/04/2019
10 Hoạt động của bé 08/04/2019