Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
 30/10/20  Chương trình tuần  26
Hội thi GV giỏi truờng, hội thi đồ dùng đồ chơi chào mừng ngày 20/11
 30/10/20  Chương trình tuần  11
Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên ủng hộ 1 ngày luơng trở lên
 30/10/20  Chương trình tuần  11
Từ ngày 02/10 đến 10/10 truờng mầm non Trà Giang tổ chức huởng ứng tuần lễ học tập suốt đời