Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
 • Nhân viên hành chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Email:
   lehuethuong2012@gmail.com
 • tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Email:
   letam74@gmail.com
 • tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối truởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0395756907
  • Email:
   lebengv33@gmail.com
 • Tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối truởng 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Email:
   vunet@gmail.com
 • tổ chuyên môn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Email:
   tranmy81@gmail.com
 • Phó hiệu truởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu truởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0368181258
  • Email:
   vuthidau82@gmail.com
 • hiệu truởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu truởng
  • Học hàm, học vị:
   đại học
  • Điện thoại:
   0368861959
  • Email:
   trinhthimuoitg@gmail.com
 • Lê Thị Bến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lebengv33@gmail.com
 • Lê Thị Bến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395756907
  • Email:
   lebengv33@gmail.com